Varkens

Drs. L.C. van Lieshout is een geborgde varkensdierenarts en gaat dagelijks naar verschillende bedrijven om de bedrijven te begeleiden. Bij vleesvarkenhouders komt zij in principe iedere vier weken op een vaste dag. In overleg zijn er altijd andere afspraken te maken. Bij de vermeerderingsbedrijven komt Drs. L.C. van Lieshout iedere 2 weken, maar ook hier zijn er altijd andere afspraken te maken.
Ook, indien u dat wenst, helpen wij graag mee met meedenken en overleggen met bijv. uw voervoorlichter en fokkerij organisatie zodat u uiteindelijk de meest optimale rendement uit uw bedrijf kunt halen.
Slachtlijnonderzoeken behoren ook tot de mogelijkheden, ook de uitslagen daarvan kunnen u helpen om de resultaten op uw bedrijf verder te optimaliseren.
Tevens werken wij volgens de nieuwste wettelijke richtlijnen en zijn we qua bedrijfsgezondheidsplannen en de bedrijfsbehandelplannen helemaal up to date!
Tijdens de bedrijfsbezoeken gaat Drs. L.C. van lieshout samen met de varkenshouder de stal in om te kijken of alles in de stal goed loopt. Tegelijkertijd kunnen eventuele problemen worden besproken om deze tijdig te kunnen aanpakken.

U kunt bij ons ook terecht voor al uw medicijnen en/of behandelingen. Deze diensten kunnen wij combineren met het bedrijfsbezoek, maar ook kunnen er in overleg andere afspraken gemaakt worden.
Als er zich tussen de verschillende bedrijfsbezoeken door toch nog problemen voordoen kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen. Wij zullen u dan te woord staan om samen met u een passende oplossing te vinden.